Avrupadaki Gözünüz

TİCARİ TANITIM

Yurt dışında ticari faaliyetlerde bulunan şirketlerin kurumsal kimliklerinin resmedilmesi, HD çekim kalitesiyle kayıt altına alınması ve ilgili hedef ülkelerde yoğunlaşmış gösteriminin kanal üzerinden yapılmasıdır. Bu çalışmalarda, devlet destekli tanıtımlar kurumlara ciddi ekonomik avantajlar sağlamaktadır. Bazı alanlardaki çekim ve reklam maliyetleri yok denecek düzeyde mümkün olabilmektedir.

SAĞLIK TURİZMİ

Ülkemiz hastaneleri, poliklinikler ve bireysel klinikler Ortadoğu ve Afrika’dan sonra modern Avrupa için de gitgide cazip olmaya başlamıştır. Başta diş, estetik cerrahi, saç ekimi olmak üzere birçok alanda ülkemiz cazibe merkezidir.

Euro 90 kanalı olarak, bu çalışmalara ve devletimize katkı sunmak adına sağlık sektöründe de ciddi tanıtımlara imza atmaktayız. Özellikle çekimler, senaryo yazılım ve uygulamaları sağlık kurumlarımıza ücretsiz sunulacaktır

EĞİTİM TURİZMİ

Ülkemiz üniversiteleri vakıf üniversitelerinin de artmasıyla ülke ekonomisine ciddi bir katma değer sağlamaya başlamıştır. Hali hazırda 110.000 civarında olan yabancı uyruklu öğrenci sayısının 2023 yılına kadar 250.000 seviyelerine çıkarılması ülkemiz hedeflerindendir. Buna yönelik hükümet teşvikleri de mevcuttur.
Euro 90 kanalı olarak, bu çalışmalara ve devletimize katkı sunmak adına eğitim sektöründe ciddi tanıtımlara imza atmaktadır. Özellikle çekimler, senaryo yazılım ve uygulamaları eğitim kurumlarımıza, üniversitelerimize ücretsiz sunulacaktır.

Sakın Kaçırmayın

En Son Yöntemler

CANLI YAYIN İZLE

EURO90 TV
ASTRA 4A 5E UYDUSU
FREKANS – 12582
SYMBOL RATE – 1608
FEC – 5/6
POLARİZASYON (H) YATAY

4.8ºE / 5.0ºE TOPLAM ERİŞİM

4.8ºE / 5.0ºE Uydusu, Avrupa’da 52 milyon uydu, kablo ve IPTV izleyicisi haneye hizmet vermektedir. Bu, Nordik, Baltık ve Doğu Avrupa’daki tüm TV evlerinin %46’sını temsil etmektedir.

4.8ºE / 5.0ºE Uydusu, 7 milyon uydudan direkt TV izleyicisi haneye hizmet vermektedir. Bu, Nordik, Baltık ve Doğu Avrupa’daki tüm FTA TV evlerinin %75‘ini temsil etmektedir.

4.8ºE / 5.0ºE Uydusu dolaylı olarak tüm kablolu TV evlerinin % 52’sine ve Avrupa’daki tüm IPTV‘li evlerin %29’una hizmet vermektedir.

4.8ºE / 5.0ºE Uydusu, Avrupa’da 27 milyon HD TV haneye hizmet vermektedir. Nordik, Baltık ve Doğu Avrupa’daki HDTV evlerinin %49’una erişir.